Kabanata 719

Narinig iyon, kaagad na umalis si Mindy sa kanyang silid upang ipaalam sa kanyang mga guro. Gayunpaman, bumalik siya hindi nagtagal. “Wala sa mga guro ang nasa paligid, Jasmine. Ang natitirang mga matatanda sa mansion ay wala rin. Nagaganap ang kanilang pagpupulong sa silid ng pagpupulong! Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang araw na nagho-host sila ng kanilang taunang malaking pagpupulong! ” paliwanag ni Mindy. “Ah, naalala ko lang. Hindi mahalaga, kakausapin ko na lang sila bukas, ”sagot ni Jasmine na nakayuko habang nakaupo sa kama. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Jasmine na mukhang si Mindy na parang may sasabihin pa siya. "Ano ang mali?" tanong ni Jasmine. Narinig iyon, pagkatapos ay lumaktaw si Mindy sa tagiliran ni Jasmine bago pisngi na nagtanong, "Sabihin mo Jasmine, ano sa palagay mo ang pinag-uusapan nila sa misteryosong taunang pagpupulong ng pamilya na ang mga lalaki lamang ng aming pamilya ang maaaring makadalo?" "Paano ko malalaman?" sagot ni Jasmine habang umi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser