Kabanata 721

"Narinig mo ba iyon?" Tinanong ng patriyarka ang sandali na pumasok siya sa pag-aaral. Mariing tumango si Jasmine. Kung ang katotohanan na ang nakababatang henerasyon ng kanilang pamilya ay permanenteng na-grounded ay sapat na upang maging malungkot at malungkot si Jasmine araw-araw, pagkatapos ay magpakailanman siya ay nagdadalamhati sa insidente na kinasasangkutan ng kanyang mga magulang. Hindi bababa sa kapag na-grounded siya, maaari siyang magtampo o magreklamo tungkol dito. Ngunit mula pa noong siya ay bata pa, wala pang nagsasabi sa kanya ng anuman tungkol sa kanyang sariling mga magulang. Makakatanggap lamang siya ng mga pambubugbog nang tanungin niya ang tungkol sa mga ito. "Galit ka ba sa akin sa pagtatago nito sa iyo sa loob ng maraming taon?" Tanong ng patriyarka. “Hindi, hindi kita naiinis. Naiintindihan ko na itinago mo ito sa akin alang-alang sa akin! " Sabi ni Jasmine. “Jasmine, nakita ko ang pagganap mo sa nakaraang ilang taon. Prangkang nagsasalita, Ipi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser