Kabanata 724

"Tapos na sila. Gerald, narinig ko na ang pamilyang Moore ay nakasalalay sa isang lalo na malaki at maimpluwensyang pamilya sa Lalawigan ng Salford — ang pamilyang Schuyler. Maaari silang literal na gumawa ng kahit ano at makawala dito sa scot-free! " Ipinagpatuloy ni Marven na ipaliwanag ang kumplikadong ugnayan ng pamilya at pampulitika sa loob ng Lalawigan ng Salford. Kapwa narinig nina Jasmine at Mindy, na nakaupo sa harap nila ang kanilang pag-uusap nang malinaw. Ito ay medyo malinaw na sila ay eavesdropping nang banggitin ni Marven ang pamilya Schuyler. Nilingon ni Jasmine ang kanyang ulo sa oras na maabot nila ang paksang ito. Makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang mga yabag sa labas ng silid aralan. Sa wakas, ang mga mag-aaral na dapat ay narito na edad ay nag-file sa silid aralan. Si Isabelle ang huling taong pumasok sa klase. Si Stella ang tumulong sa kanya. Parehong pisngi ni Isabelle ang namula mula sa lahat ng mga sampal na natanggap niya. Bukod doon, umiiy

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser