Kabanata 727

Hindi talaga makakatulong si Jasmine sa paglutas ng isyu kahit na gusto niya. Bagaman nais niyang ipahiram kay Isabelle ang isang tumutulong, hindi niya magagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng pamilyang Fenderson upang matulungan sila. Sa kabilang panig, nakita ni Gerald ang isang malaking grupo ng mga tao na nagmamadali sa unyon na klase. Halos takot na patay si Isabelle nang nangyari ito. Kahit si Warren ay lumitaw na medyo natakot ngayon. Malinaw, ang insidente ay mabilis na lumalayo nang hindi makontrol. "Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang hindi sila mapigilan ng tagapamahala ng guro nang matagal! ” Umiiyak si Isabelle sa takot habang sinasabi ito. Sa wakas, tumingin si Warren kay Maia. “Maia, hindi mo ba ipinagpalit ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Yuna noong isang araw? Kung talagang wala na kaming pagpipilian ngayon, pumunta at maghanap ng tulong mula kay Yuna. Sinabi niya na maaari naming hit up siya kung nahaharap tayo sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.