Kabanata 741

“Alam ko ito, Gerald. Dahil ba sa two-day outing sa Howard County na inayos ni Marven bukas ng umaga? Pumunta na ba kayong dalawa dito nang maaga? " Tanong ni Mindy. "Ah? Oo tama yan. Kaya lang wala pa si Marven. Pumunta muna ako para i-book lang ang room ng hotel. Isang pagkakataon na makita ka rin dito! Hindi ba't maaga kang nagpunta rito dahil lamang sa nais mong pasyalan sa paligid dito? ” Sumulyap si Gerald sa mga tanod na dinala ni Jasmine. "Sinabi sa akin ni Marven na gusto mo ang paglalakbay." Naisip ni Gerald na kapwa natuklasan nina Mindy at Jasmine na nandoon din siya upang hanapin ang dalaga. Ito ang dahilan kung bakit nag-alala siya saglit. Gayunman, ang pakikinig sa kanilang sagot ay napahinga siya nang maluwag. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataong makawala sa kawit. “Tsk! Ano pinagsasabi mo Hindi naman kasi kami good-for-nothings. Kami lang ... ” Inilibot ng tingin ni Mindy si Gerald. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit binaril ni Jas

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.