Kabanata 743

“Tara na. Masyado ka lang nag-iisip!” Diretsong hinila ni Mindy si Gerald palabas ng silid. Medyo na-curious din si Gerald. 'Bakit? Gusto ba akong makilala ni Mindy? Tungkol saan ito? ' Pagkapasok nila sa silid, sumenyas si Mindy na isara ni Gerald ang kanyang bibig. "Mindy, bumalik ka na ba?" Sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ni Jasmine mula sa banyo. Pagkatapos nito, binuksan ni Jasmine ang pinto at lumabas ng banyo. Sa susunod na sandali, natigilan si Gerald sa nakita. Nakita niya ang itim na buhok ni Jasmine na nakabitin ng maluwag sa leeg niya. Sa sandaling iyon, siya lamang ang nakasuot ng pang-itaas na pajama, at ang kanyang patas at curvaceous na mga binti ay nakalantad. Malinaw, kagagaling lamang niya sa shower. Gumagamit siya ng twalya upang matuyo ang kanyang buhok nang kausapin niya si Mindy. "Ah!" Ang ikinagulat niya ay ang paningin kay Gerald na nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa kanya na nakabukas ang mga mata. Ang cute na mukha ni Ja

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser