Kabanata 747

Ang Winterbourne Village ay malapit lamang Howard County. Natagpuan nila ang pamilya na tinukoy ni Mindy para hanapin nila pagdating sa kanilang destination. Isang middle-aged na babae ang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Ang pinagkaiba niya sa kahit sinong babae na kaedad niya ay ang mga sunog na peklat na tinadtad ang kanyang buong mukha. Bigla syang natakot sa kanilang presence. "Sino ang hinahanap nyo?" Ang babae ay kitang-kita na nabigla kay Gerald at ang kanyang mga kaibigan. Binaba niya ang kanyang ulo upang maitago ang kanyang mga peklat, siguro dahil sa kahihiyan o dahil sa kinakabahan sya na baka may matakot sya na strangers “Ma’am, nice to meet you po. Maaari ko bang malaman kung pinsan mo po si Xenia? Sinabi niya na may tinago ka na something special na galing sa kanya. Narito kami upang kunin ito. Sinabi niya sa amin na mauiintidihan mo daw ito pagkatapos basahin ang letter na ito. " Naglakad si Jasmine at sinabi habang inaabot sa kanya ang letter. Tumingin ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser