Kabanata 756

"Hahaha! P*ta! Ang kapal ng mukha ng taong ito! Ang Glorious Moment Villa ay ang pinakamahal na property sa buong Salford County. Ang isang bahay na tulad nito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang twelve million dollars. Baka ang may-ari pa ng lugar na iyon ay may nakatago rin na isang maliit na Merc!" “Ah, naiintindihan ko na ito ngayon. Miss, ang mga taong ito ay sinusubukan kang takutin! Kung sabagay, ang isang tao na nakatira sa Glorious Moment Villa ay hindi dapat dapat maliitin!" Ang ilang mga dumadaan ay tumawa nang makita nila ang eksena. Narinig sila ng babae nang banggitin nila ang Glorious Moment Villa at hindi na niya napigilan na magalit sa kanila,“Baliw ka ba? Ito lang ang sasabihin ko sayo. Mas malaking compensation para sa emotional damage ang babayaran mo kapag ipinagpatuloy mo pa ito. Ang lakas ng loob mo na takutin ako! Alam ng boyfriend ko ang ilan sa mga taong nakatira sa Glorious Moment Villa. Sino ang boss mo? Malalaman ko ito pagkatapos akong tumawag upang t

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser