Kabanata 764

Hindi pinansin ni Yunus ang tanong ni Yael sa sandaling ito, "Hindi ba palihim kang kumuha ng maraming mga picture noong araw na iyon? Gusto kong makita kung sino pa ang nandoon!” Matapos maabot ang mga larawan, isa-isa itong sinuri ni Yunus bago niya hinampas ang kanyang mga kamay sa mesa sa sobrang galit. Natagpuan niya na ang salarin! "T*ng ina! Si Gerald nga talaga! Si Mr. Crawford na naman ang may pakana ng lahat!" Hindi lang paulit-ulit na napahiya ni Gerald si Yunus sa kanyang kaarawan, grounded din siya sa sandaling umuwi siya noong araw na iyon! Ang lahat ng prestihiyosong karangalan na naipon niya sa mga nakaraang taon ay bigla na lang nawala. Nawala ng napakadali sa harap ng mga mata niya. Lubos na kinamumuhian ni Yunus ang taong iyon. "Siya si Mr. Crawford na mula sa Mayberry?" tanong ni Yael, halatang may mga balita na siyang narinig tungkol kay Gerald dati. Narinig ni Yunus ang tanong ni Yael, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito para i-detalye ang lahat

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser