Kabanata 768

Matapos makipag-usap sandali sa kanyang katawagan, biglang namutla ang mukha ng middle-aged na lalake. "Ano ...? Sobra akong naguluhan sa iyo, Mr. Schuyler! Magpadala niya ng lahat at pinangar mo para!" Ang lahat ng kulay ay tila inalis mula sa kanyang n habang siya ay nagmamadaling sinabi, "Ayon sma pamilyang Schuyler, nawala si Yunus sa Lalawigan ng Salford!" “… Ha? A-anjang dapat nating gawin pagkatapos?! " "Sa ngayon, nagpapadala ako ng isang tao roon. Sabihin mo kay Second na magpadala kaagad din ng isang tao doon! ” .sagot ng lalaki sa isang balisa na boses. “Pangalawa? Pero siya…" "Una at hindi ako makakaalis. Ang pagpipilian lamang namin ay ang isang miyembro ng pamilya na personal na makitungo sa bagay na ito. Para sa kadahilanang iyon, dapat ay mabuti para sa Pangalawa na kumatawan sa pamilya doon. Sasabihin ko kay G. Hobson na sundin din siya! " Nang marinig iyon, simpleng tumango lang ang babae. Samantala, sa wakas ay nakarating si Gerald sa bangin sakay ng kanyang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser