Kababata 770

"Ang babae na ito ... Siya ay matigas ang ulo tulad ng kanyang ina! Hmm ... Hindi pa ba natagpuan ni Jasmine si Xenia? Yung personal maid ni Xara's? Subukan siyang akitin si Queta. Gayundin, walang dapat pahintulutan na malaman ang tungkol sa Queta na narito, kahit na si Jasmine! .kung makalabas ang salita, sisiguraduhin kong pahihirapan ang bawat isa sa iyo ng mabagal na kamatayan! Umalis ka na! " Narinig iyon, nanginginig ang mga doktor sa takot bago mabilis na umalis. Nang wala na sila, dahan-dahang tumayo si Bryson na may hawak na tungkod sa kamay bago nakatingin ng blangko sa pader. Maraming bagay ang nasa isipan niya, ang alaalang pinakatanyag ay ang oras nang putulin niya ang mga relasyon sa publiko sa kanyang minamahal na anak na si Xara. Hinabol niya siya palabas ng pamilyang Fendersons, at kahit na siya ay naging sobrang mahigpit pagdating sa pagpapatupad ng mga patakaran ng pamilya, pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon kaagad sa oras na umalis siya. Sinubukan niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser