Kabanata 786

"Oo, dapat siya iyon!" Habang ang dami ng mga tao ay nalagok, hindi man nangangahas na magsalita ng malakas, ang bagong grupo ng mga tao ay nagpatuloy sa paglalakad pasulong hanggang sa nasa harap mismo nila Bryson. Ang bawat tao sa pangkat na iyon ay naglabas ng pantay na malakas na aura. "Ikaw ba yan, Fynn?" tanong ni Bryson habang nakangiti ito sa matanda. "Oo nga, Lord Fenderson. Matagal tagal na rin mula nang huli kaming magkita! Nagtitiwala ako na naging maayos ka simula noon! ” sagot ni Fynn na may bahagyang ngiti. "Meron akong. Pa rin, sa lahat ng mga taon ... Nawala na tulad nito! Upang isipin na ang batang lalaki na laging dumidikit kay Daryl ay isang matanda na ... Kung hindi dahil sa iyong hindi nagbabago, matalim na tulad ng dati mong mga mata, hindi kita makilala talaga! Napakahaba talaga nito! ” Sinabi ni Bryson, ang kanyang tono ay may bahid ng panghihinayang habang naaalala niya. Kung sabagay, noong araw, sina Bryson at Daryl ay napakalapit na kahit isaalang-

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser