Kabanata 808

Sa sandaling iyon, pumasok si Lyra sa silid bago sinabi, "Narito sina Queta at tiya ..." Pagkasabi nito, tiningnan ni Lyra si Gerald bago bumaba. “Binabantayan ko ang paglaki ni Lyra, Gerald. Napakagandang babae niya kaya mas mahusay mo siyang tratuhin… Mas marami pa kaming pag-uusapan tungkol dito kapag may mas angkop na oras sa hinaharap, ”sabi ng kanyang ina. “Alam ko, nanay. Ngunit mas gugustuhin ko munang pagtuunan ng pansin ang misyon! " sagot ni Gerald. Alam niya kung ano ang nakukuha nito, kaya't inabala lang niya ito bago siya magpatuloy. "Sa totoo lang. Ang mga ganitong bagay ay maaaring maghintay para sa ibang pagkakataon. Ang misyon ay tiyak na mas mahalaga para sa ngayon ... Gayundin, Gerald, siguraduhin na kumilos tulad ng pagmamay-ari mo ng lugar sa sandaling makarating ka sa Yanken, Weston. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga pag-aari ng aming pamilya sa Weston ay sasailalim ng iyong pamamahala at pangangalaga mula ngayon, kabilang ang iyong kapatid na babae!

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser