Kabanata 812

Ito ay lubos na halata mula sa kanyang reaksyon na wala siyang ideya kung sino si Brandon. Marahil ay hindi niya alam kung sino ang tagapamahala ng tindahan, pabayaan ang katulong na tagapamahala ng tindahan na pinag-uusapan ng babae! "Si Philip ba ang nagsabi sa iyo na ihulog ang kotse?" tanong ni Gerald habang naglalakad papunta kay G. Fairwell, ang kanang kamay sa kanyang bulsa. Narinig ang tanong ni Gerald, agad na natigilan si G. Fairwell. Matapos i-scan siya mula ulo hanggang paa, sumagot si G. Fairwell sa isang magalang na tono, "Sa totoo lang, ito nga. Sinabi niya sa akin na ihatid ang kotse sa isang dalaga na ang pangalan ay Bea Yaleman. Nakumpleto ko na ang lahat ng iba pang kinakailangang pormalidad. ” Ngumiti si G. Fairwell kay Gerald. Ito dapat ang taong sinabi ni G. Hodges na hindi siya kwalipikadong malaman sa pangalan. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na ang iba pang mga kabataang lalaki na kaedad niya ay maaaring makilala ang isang misteryosong pigura! "Bea

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.