Kabanata 814

"Yura!" bati sa lahat sa loob ng pangkat na iyon nang tumayo sila. Si Yura ang panganay na apo ng pamilya Yaleman, at siya rin ang paboritong apo ni Lady Yaleman. Bilang isang resulta, ang lahat sa pangkat ay natural na tumingin sa kanya. “Well maaga kayong lahat! Gayunpaman, bago ang anupaman, nais kong ipakilala ang aking mga kaibigan dito! Ang dalagang ito ay aking kaklase sa unibersidad! Maaari mo siyang tawaging Marilyn! Tungkol sa kagandahang ito, ang kanyang pangalan na Giya at siya ay ang kaklase noong high school ni Marilyn noong nasa Mayberry City pa siya! ” sabi ni Yura habang nakatingin kay Giya. Nakatayo sa tabi ng maganda na si Marilyn, ang kagandahan ni Giya ay napalakas, at ang kanyang mahusay na pag-uugali ay naging kaakit-akit sa kanya. Nang una niyang makilala si Giya, hindi niya inaasahan na madama siya ng sobra sa kanyang kagandahan mula nang siya ay sanay nang makita ang mga magagandang babae. Matapos magpalitan ng pagbati, tiningnan ni Yura si Giya ba

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser