Kabanata 824

Sinimulang bugyain siya ng mga tiyahin ni Bea at nginisian siya. Ang ina naman ni Bea, ay tumayo sa gilid ng silid, hindi nangangahas na magsalita para sa kanyang sariling anak na babae. Pasimple siyang nagsuot ng pangit na ekspresyon sa mukha. Sinabi na niya kay Bea nang maraming beses na huwag pumunta dito kasama si Gerald. Gayunpaman, malinaw na nilalabanan ni Bea ang kanyang order habang nakatayo doon si Gerald! “Pangatlo tita, pang-anim tita, hindi ko siya boyfriend. Pinsan ko talaga siya, Gerald! ” Sagot ni Bea. "Ano? Ger… Gerald ?! " "Siya ito!" Bumaba ang katahimikan sa silid kaagad paglabas ng mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Gerald. Bagaman alam nila na nanganak si Yulia ng isang pares ng mga bata, sina Jessica at Gerald, pagkatapos niyang umalis, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang alinman sa kanila sa loob ng dalawang buong dekada! "Napakapalad at mapalad ng babaeng iyon na magkaroon ng gayong guwapong anak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.