Kabanata 837

“Tay, wala akong silbi. Ni hindi ako makapagsalita at maipagtanggol si nanay kapag inaatake siya ng lahat! Ako ay isang pagkabigo! Humihingi ako ng paumanhin na nabigo akong tuparin ang iyong inaasahan! ” Sabi ni Bea habang umiiyak. "Ibinigay sa akin ni Nanay ang kanyang paborito at pinakamahalagang pulseras na may hangad na ibigay ito kay lola bilang regalo sa kaarawan, upang masiyahan siya at mapasaya siya. Ginawa niya ito sa pag-asa na magsusumikap ako sa kumpanya! Ngunit binasag ni Yura ang pulseras! Sinadya niya itong gawin, alam kong ginawa niya! Ang bawat isa ay nakakita sa kanilang sariling dalawang mga mata kung ano ang ginawa niya! " "Ngunit tatay, pinihit ni lola ang kabilang pisngi at inakusahan si ina ng labis na reaksiyon. Sinabi niya na ito ay hindi hihigit sa isang jade bracelet lamang. Itay, maaaring sa paningin ni lola, wala nang maihahalintulad kay Yura? " Seryosong nagdamdam si Bea ngayon. Karaniwan, tiisin lang niya ito kapag ang iba ay pinagtawanan siya o ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.