Kabanata 842

Tinanong ni Yura ang katanungang iyon sa sobrang paniniwala niya. "Tama iyan! Upang isipin na inaangkin pa niya na ito ay dahil sa mga koneksyon ni Gerald ... Paano niya nalalaman ang mga taong mataas ang ranggo? Paano ito posible? " inggit na inggit na si Ysabel. Matapos mapahiya ng ganoon, sigurado silang lahat ngayon ay nakatingin sa dalawang pamilya na may mga panunuyang titig. Si Rose mismo ay naiisip ngayon kung paano nag-withdraw ng isang milyong dolyar si Gerald kamakalawa lang. Naalala niya rin ang sinabi sa kanya ni Yura tungkol sa damit ni Gerald. Idagdag ito sa katotohanang nakita na niya ngayon, sa kanyang sariling mga mata, na si Gerald ay may kakayahang humugot ng mga kuwerdas mula sa loob ng pangkat ng Trustdeck, tiyak na sigurado siya na hindi siya ordinaryong tao. "Humintay ka ng isang minuto!" putol ni Rose habang si Ysabel at ang kanyang ina ay nagpapalitan pa ng mga nakakainggit na salita sa inis nila. "Hindi kaya hindi natin nasisiyasat nang husto ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser