Kabanata 855

“Birthday lang niya ang iniisip niya! Kaninong birthday ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng pamilyang Yaleman?!" sigaw ni Lady Yaleman, nararamdaman niya na parang mahihimatay na siya sa sobrang sama ng loob. "Lola!" sigaw ni Bea habang tumatakbo papunta sa kanya, ang iba pang mga chairman mula sa birthday party ni Bea na sumusunod sa likuran. "Ikaw! Saan ka-" Nang malapit nang ilabas ni Lady Yaleman ang lahat ng kanyang pinipigil na galit, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga nakatayo sa likuran ni Bea. Matagal bago niya mapagtanto kung sino ang mga tao na nasa likod ni Bea. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga panauhin at ni Lady Yaleman matapos nilang makabalik mula sa kanilang kaninang pagkatuliro. "Hindi ba siya si Chairman Jagger?! Ang pinakamayamang tao sa Jacksonville?!" “D*mn! Siya nga talaga yun! Hindi ba si Chairman Yarbury ang nasa tabi niya? Anong ginagawa ng big shot na tulad niya dito?" “Nandito din si Chairman Goldwell! Siya ang pina

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.