Kabanata 84

'Ano na ngayon? Anong gagawin ko?!' Ang one hundred thousand dollars ay hindi maliit na halaga! Hindi siya maaaring kumita ng ganoong karami kahit na ibenta niya ang kanyang sariling katawan. Lumuhod si Xavia sa lupa at naluha. Samantala, si Gerald ay bumalik sa dormitoryo na may magulong isip. Gusto niyang matulog, ngunit hindi niya magawa. Nakaramdam siya ng kirot nang maisip niya ang sampal na marka sa mukha ni Xavia. Kung nanatili sa kanya si Xavia tulad ng dati, makukuha niya ang anumang gusto niya. Kung binu-bully siya, syempre gaganti si Gerald para sa kanya. Ngunit ironically, naging taksil siya kay Gerald. Nagsinungaling siya kay Gerald. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng kaunting oras upang ayusin ang kanyang isip, ngunit nagsimula siyang makipagtagpo sa ibang lalaki sa loob lamang ng tatlong araw. Hindi ito binanggit ni Gerald, ngunit hindi niya ito makakalimutan. Nakahiga siya sa kama, naalala ang tungkol sa magagandang bagay tungkol kay Xavia pati na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.