Kabanata 861

"Hindi mo sinabi na nandito ang tita mo? Walang kahit sino sa construction site na ito!" sabi ni Bea sa loob ng nakaparadang sasakyan. May koneksyon sa kanilang pamilya ang construction na ito. Kung tutuusin, ito ang unang proyekto ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, hindi na natapos ang construction zone na ito dahil sa isang napaka-seryosong isyu sa utang ng kanyang tiyuhin. Dahil doon, dapat abala ang mga tao sa lugar na iyon dahil ang handover ceremony ay ginanap noong isang araw lamang. Ikinagulat ni Bea na walang kahit isang tao doon. "Hmph! Hinihintay ka ng tita mo sa loob doon!" Iritableng sumigaw si Yura, isang matindi ang kaibahan sa kanyang desperadong boses niya ilang minuto lamang ang nakakaraan. "... Anong ibig mong sabihin doon, Yura?" Sinabi ni Bea at napansin niya na may kakaiba sa kilos ni Yura sa pagkakataon na ito. “Ay, wala! Nandito na rin naman tayo kaya sundan mo na lang ako sa loob pagkatapos nating mag-usap!" sagot ni Yura na may mapahamak na ngiti bago n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser