Kabanata 864

Kahit na ang pag-iisip ng ito nang nag-iisa ay nakakatakot, pinanatili siyang cool ni Rose. “Huwag magalala, kikilos lang kami nang naaayon. Kahit na ang Longs ay hindi kasing lakas ni Gerald, ang kanilang pamilya ay nanalo pa rin sa mga tuntunin ng laki at kasaysayan. Sigurado akong hindi ganoon kadali para kay Gerald na maamoy tayo! ” Di-nagtagal, nagpalabas ng utos si Gerald para sa lahat ng miyembro ng pamilyang Yaleman na manatili sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman maliban kung payagan silang umalis. "Mayroong isang bagay na hindi ko sigurado kung sasabihin ko sa iyo, G. Crawford," sabi ni Philip kay Gerald sa isang pribadong silid sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman pagkalipas ng kaunti. "Ipagpatuloy mo!" sagot ni Gerald habang tumatango. "Sa lahat ng katapatan, nahahanap ko si Yura at ang kanyang pamilya na medyo naghihinala. Kung tutuusin, malinaw na may motibo silang gumawa ng ganito, ”sabi ni Philip. Sa ganoon, tumango si Gerald bago sumagot, "Sa totoo lang. Pina

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser