Kabanata 867

"Grabe naman yan, tunay na mamahalin!" gulat na sinabi ng babae. Nagtataka na malaman kung anong uri ng malalaking pag-shot ang nagtaboy sa mga mamahaling mukhang kotse, pinili ni Marilyn at iba pa na maghintay malapit sa pintuan upang makita kung sino ang makalabas. Ang ilan sa kanila ay nakakuha din ng kanilang mga compact mirror at nagsimulang hawakan ang kanilang makeup! Kung sabagay, kung ang mga nakakalabas ng kotse ay mayaman, mga batang tagapagmana, sino ang sasabihin na hindi sila matatapos sa pagkahulog sa isa sa kanila? Haha! Maya-maya, isang pangkat ng mga itim na angkop na tanod ay lumabas mula sa mga kotse bago tuluyang buksan ang pinto sa pinakamahal na mukhang kotse. Lumabas ng isang pamilyar na mukhang mayamang tagapagmana ... “… Hoy. Hindi ba… Hindi ba Gerald iyan? ” tanong ni Marilyn, natigilan sa nakikita. "Giya, iyon ... Iyon si Gerald, hindi ba?" paulit-ulit na sinabi ni Marilyn habang nagsisimulang sumiksik nang husto sa lugar. Bilang tugon, tumango s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser