Kabanata 873

“Kasalanan ko lahat, tatay. Nangyari ito dahil sa akin! " Nagsimulang humingi ng paumanhin si Gerald nang dumating si Dylan at ang pamilya sa pag-aaral upang matalakay ang kanilang plano. Hindi nabantayan ni Dylan ang bagay na ito. Hindi niya lubos inaasahan na mangyayari ito. “Hindi, Gerald. Hindi iyon ang pinakapuno ng bagay. Narinig ko ang tungkol sa Kort mula sa iyong lolo at palaging alam ko na siya ay isang napaka-sakim na tao. Ang iyong lolo ay may negosyo sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit lumayo kami mula sa Weston patungong Northbay. Sinusubukan naming lahat na lumayo mula sa Kort Moldell, ngunit sa wakas ay dumating na ang araw, kung kailan hindi na tayo makakatakbo mula sa kanya! ” sabi ni Dylan. "Kahit na hindi para sa Long pamilya, susundan pa rin niya kami, sa pangalan ng mga pamilyang Zabel o Letts!" Pagpapatuloy ni Dylan habang nakasimangot. "Itay, ang mga alalahanin na mayroon ka para sa mga Moldell, dahil ba dito?" Naalala ni Gerald na nabanggit ng kan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser