Kabanata 884

"Ang pangatlong anak ni Kort na si Jett?" Hinighpitan ni Dylan ang kanyang mga kamao. "Oo sir, siya iyon!" "Hahaha! Sa nagdaang anim na buwan, mayroon bang kahit ano na hindi niya gusto? Magbenta? Pwede ba siyang maging walang respeto? Sabihin mo sa kanya na hindi namin ito ibinebenta!" Malakas na hinampas ni Dylan ang kanyang mga kamay sa mesa. Kahit na hindi makamit ni Kort ang isang wastong katwiran upang pigilan ang pamilya ng Moldell na tulungan ang pamilyang Crawford na subaybayan ang Sun League, anim na buwan na ang nakalilipas, hiniling niya sa kanyang ikatlong anak na lalaki, si Jett na sumali sa koponan ni Parker sa ilalim ng dahilan na dapat siyang makakuha ng mas maraming karanasan. Gayunpaman, sa pagdating ni Jett, sinubukan niyang sakupin ang lahat ng nais niya sa pamamagitan ng lakas at si Dylan ay lubos na mapagparaya sa kanya habang ito. Ngunit ito ang pangwakas na dayami. "Pero master, Kort Moldell ay ang kanyang mga mata sa pamilya Crawford sa loob ng mahaba

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.