Kabanata 889

Iba ang itsura ng babae nang tiningnan niya ang likuran ni Gerald habang siya ay naglalakad paalis. "Ivy, anong tinitingnan mo?" Hindi mapigilan ni Maria na magtanong nang mapansin niya ang naguguluhan na itsura ng babae. "Ahhh? Wala akong tinitingnan!" Nag-pout si Ivy nang sumagot siya habang umiiling ang kanyang ulo. Si Maria ay isang dalubhasa sa mga bagay sa pag-ibig at relasyon noong siya ay bata pa. Kaya, paano niya marahil hindi alam kung ano ang iniisip ng kanyang anak na babae? Tama iyan. Si Gerald ay isang nakasisindak na binata pagkatapos ng lahat. Marami siyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan, at mabait din niya ang lahat. Sa katunayan, hindi maraming mga batang babae ang makakapigil sa isang lalaking katulad niya. Samakatuwid, hindi maiiwasan na ang kanyang anak na babae ay magsisimulang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Gayunpaman, nagbuntong hininga si Maria habang sinabi niya, "Ivy, isang salita ng payo. Hindi ka makakasama ni Gerald." Una nang pina

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser