Kabanata 893

"Tanya! Mollie! Nandito pa rin kayo? Pupunta sa bundok ang lola mo kaya sumama kayo at tumulong!" sabi ng isang ng middle-aged na babae habang naglalakad siya patungo sa grupo sa sandaling iyon. "Oh? Sige, ma! Magkasama na tayong pumunta doon!"sabi ng mga batang babae. Magalang na bumati si Naomi nang makita niya ang dalawang bagong dating, "Uncle, untie..." "Buhay! Kaya nandito ka rin?"sabi ng babae sa isang mapang-uyam na paraan habang tumatawid sa kanyang mga bisig. Sa gayon, tumango si Naomi bago sabihin, "Nakikita ba ng lola si Master Jenkinson na masuri ang kanyang sakit? Ayos ba siya?" "Hawakan mo doon!"sabi ng kanyang tiyahin sa pagkabigla nang marinig niya ang tanong niya. "Ang pag-iwas sa lola sa sandaling ito, sinasabi ko sa iyo ngayon na si Master Jenkinson ay singilin ang mga pasyente nang paisa-isa! Mas mahusay kang hindi nakakakuha ng anumang mga ideya!" Mula sa sinabi niya, malinaw na natatakot siya na nais ni Noemi na dalhin ang kanyang ina. Sa kabaligt

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.