Kabanata 895

Matapos sabihin iyon, agad siyang tumingin kay Naomi. Ang kanyang pagkilos ay malinaw na naintindihang ng staff member sa kung ano ang sinusubukan niyang ipahiwatig. "Pwede niyo bang ipakita ang inyong registration number sa akin?" Tinanong ng isang staff member habang naglalakad siya patungo sa grupo ni Gerald. "Kami ... Wala kaming ganoon..." sabi ni Naomi habang inalog niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. "Ah, pagkatapos ay magtungo doon upang magbayad para sa isa," sabi ng kawani ng kawani habang ang kanyang tingin ay lumago nang medyo malamig. "Eh... Wala kaming pera para doon ..." sabi ni Naomi habang kinakagat niya ang kanyang ibabang labi. "Ano? Pumasok na lang kayo sa lugar na ito?" "Hoy, tingnan mo ang paligid mo! Bakit ka pa pupunta dito kung wala kang pera?" "Tama iyan! Ang ganda pa naman niya... Masyadong masamang kumikilos siya sa ganitong paraan!" Marami sa mga negosyante sa lobby ay nanginginig ngayon sa kanilang mga ulo na hindi pagtanggi sa mga ngiti sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser