Kabanata 904

Matapos makita siyang tumango, sinabi ni Mindy na, "Sige at suriin mo muna si Jasmine. Dahil marami siyang sinanay kamakailan, marahil ito ang parehong isyu muli. Hihintayin kita dito bukas ng gabi upang makapag-chat ulit tayo! ” sabi ni Mindy. Tumango si Gerald bilang pagsang-ayon habang sinisundan niya ang babaeng alipin sa silid ni Jasmine dala ang kanyang medical kit. Nang makarating sila doon, sinalubong si Gerald ng makita si Jasmine na nakasuot ng pantulog na pantulog. Maluwag na nakasabit ang kanyang buhok sa balikat niya at ang mala mala-dyosa na hitsura ay gulat na gulat. "Dahil kasama mo si Master Jenkinson ng halos buong umaga, naramdaman kong masungit na abalahin ka noon. Natatakot ako na mahingi lang ako ng tulong sa iyo sa gabi, ”sabi ni Jasmine na may mahinang ngiti sa labi. “Ah! Ah! " sagot ni Gerald habang kinukumpas ang kanyang tugon, isang pahiwatig na hindi niya masyadong iniisip ito. Nang makita iyon, umupo si Jasmine bago sabihin, "Pinahahalagahan ko it

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.