Kabanata 914

Matapos sabihin iyon, tinapik ni Gerald ang balikat ni Stella bago siya tumango sa driver. Nang makita iyon, sinimulan ng driver na magmaneho sa sandaling isinara ni Gerald ang pinto ng kotse. Lumingon si Stella upang tingnan si Gerald sa likurang bintana ng sasakyan at nakita niya ang isang maliwanag na kidlat na lumiwanag sa likuran niya. Halos hindi gumagalaw si Gerald mula sa kinatatayuan niya kanina, ngunit nakaramdam si Stella ng lamig sa buong katawan niya nang makita niya ang ekspresyon ng mukha nito nang tumama ang kidlat. Sa pagkakataong iyon, nalaman ni Stella na hindi na si Gerald ang dati niyang nakilala noon. Ang bagong Gerald na ito ay masyadong nakaksindak. Unti-unting nawala si Gerald sa kanyang paningin at pagkatapos ay narinig ang mga dagundong ng mga kulog sa kalangitan na binabalot ng ulap sa gabing iyon. Hindi nagtagal, sumunod ang malakas na ulan kasabay ng napakalaking bugso ng malakas na hangin. Dumating na ang bagyo, kaya sinimulan na ni Gerald ang s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser