Kabanata 922

Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Mayberry Station. Palihim na pinasok ni Gerald ang bank card sa bulsa ni Naomi at pagkatapos ay nagpara siya ng taxi para sa kanya. Hindi siya nag-aalala na hindi ito magagamit ni Naomi dahil alam na niya kung ano ang password, kahit noong nasa university pa sila. Ang password nito ay ang kanyang birthday. "Hindi ka ba sasama sa amin, Gerald?" tanong ni Naomi habang binababa ang bintana ng taksi. “Magpapatuloy na ako mula dito! Bye, Naomi!" sagot ni Gerald sabay kaway habang nagsisimula nang magmaneho ang taksi. Inilabas ni Naomi ang kanyang ulo sa bintana at pagkatapos ay sumigaw siya, “Gerald, please! Wala akong pakialam kung magkakaroon tayo ng maraming pera o hindi! Magsama na lang tayo at magpakasal! Magkasama tayong maghahanap ng trabaho sa Mayberry city at pagkatapos nito, masusuportahan natin ang ating sarili nang maayos sa future! Sigurado ako! Kung hindi mo gusto sa Mayberry, e di... E di, manirahan na lang tayo sa probinsya! Ma

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.