Kabanata 925

Sa kabilang banda, si Quest ay sinabihan na manatili sa Salford Province kasama si Master Jenkinson pagkatapos ng buong operasyon ng pamilyang Schuyler. Kung tutuusin, napagtanto ni Gerald na hindi na siya kailangang sundan ni Quest hanggang sa Mayberry City. Bilang karagdagan, dahil nakauwi ng ligtas at maayos si Quest, alam ni Gerald na makakakuha siya ng kanlungan sa Salford Province kung saan pwede siyang umatras kung sakaling magkagulo ang mga sitwasyon. Sa katunayan, ito na lang ang nag-iisang tirahan niya. Kung sakaling dumating ang panahon na malaman nilang nakikipagsabwatan sa kanya ang pamilyang Westley, alam ni Gerald na wala na siyang ibang masisilungan kapag nahuli na siya ng pamilyang Moldell. Kung tutuusin, nakapatay siya ng apat na miyembro ng pamilyang Moldell sa Salford Province. Sigurado siyang hindi siya madaling papatayin ng pamilyang Moldell, ngunit hindi niya maikakaila na napakalakas ng kanilang pamilya. Alam na alam ni Gerald na hindi dapat siya umatake

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser