Kabanata 92

Hindi niya kailanman inaasahan na si Mr. Gerald, na isang napakahusay na mayamang tao, ay mapagpakumbaba. Ibang-iba ito sa naisip niya! Bukod dito, nag-alok siya ng malaking tulong sa oras na ito. Para kay Gerald, alam niya na hindi pa rin siya masyadong palakaibigan, ngunit hindi siya nagmamadali, at alam niya na kailangan niyang maglaan ng oras para matuto. "Mr. Gerald! " Naghahanda na si Gerald na umalis nang umalis na ang mga panauhin. May exam siyang dadaluhan bukas, kaya, kailangan niyang bumalik at magsanay muli. Naglalakad si Jane na may namumulang mukha sa oras na ito. Kanina pa siya sinampal, at medyo nahihiya siyang harapin si Gerald sa oras na ito. Naawa rin si Gerald sa kanya. Ang magandang babae na ito ay mabangis, kahit na halos sumuko siya sa huling pagkakataon! "Yes? May kailangan ka ba?" Tanong ni Gerald. "Mr. Crawford, wala akong shift sa hapon. Kaya, uuwi na ako ngayon. Gusto mo bang ihatid kita sa university kasi papunta na rin naman tayo sa parehong d

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.