Kabanata 95

"Ano ang nangyayari?" Dumami na ang mga taong pumalibot sa kanila. Ang pag-usisa ay tumataas. "Hindi pa sigurado, pero parang ang magandang babae ay may relasyon noon sa mayaman na lalaki na iyon. Mukhang niloko niya ang lalaking iyon dahil may sikreto siyang boy toy. Ngayon, gumagawa sila ng eksena!" "Tama iyan! Yung lalaki niya ay nagtatago sa sasakyan habang nag-uusap tayo! Ito ang magiging dramatikong rebelasyon! Hindi ako makapaghintay!" "Heh, heh... Sana ako na lang ang nasa sasakyan na iyon. Ang babaeng iyon ay sobrang ganda! Ah-woo!" Marami sa mga lalaki na naroroon ay hindi nilihim ang kanilang pagkainggit. Habang nakaupo sa kotse, hinahangad ni Gerald na ihampas niya ang kanyang ulo sa kahit anong gamit na makita niya. "Danny, anong nangyayari?" Dalawang pigura ang lumitaw mula sa crowd ng mga tao. Isa sa kanila ay isang lalaki at ang isa ay isang babae. Lumapit sila para sumali kay Danny. "Oh, Victor, Whitney... kailangan namin ng tulong dito!" Sabi ni Danny.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.