Kabanata 980

"Hindi kaya ang taong iyon ay practitioner ng sorcery? Hindi ba masama iyon?" Habang nagpatuloy sa pakikipag-usap ang karamihan ng mga tao tungkol sa sitwasyon, ang binata ay tumingin lamang sa lahat ng mga taong nasa ibaba ng entablado habang sinasabi niya, “So, ano ang desisyon niyo sa suggestion ko? Kung tutuusin, ang lahat ng mga magagandang bagay sa mundo ay natural lang na maging pagmamay-ari ng pinakamalakas na mga tao sa mundo, tama ba?" Matapos ang lahat ng nangyari, ang ilan sa mga malalaking boss ay natatakot nang magsalita. Marami sa mga malalakas na boss ay pansamantalang nanatiling tahimik, ngunit may isang tao mula ang biglang sumira sa katahimikan, “…Ang binata na iyon ay nagngangalang Marco Thunder! Siya ay mula sa Thunderous Dragon Inc. at sinasabi pa noon na si Mr. Thunder ay isang pambihirang tao! Hindi nakakapagtaka kung paano nasakop ng Thunderous Dragon Inc. ang napakaraming underground forces! Napakasama niya" “…Tama siya! Para sa pinakamalakas lamang an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser