Kabanata 991

Lumipas na ang taglamig sa Colonel Island, ngunit ang buong lugar ay napakalamig pa rin. Kung tutuusin, tatlong magkakasunod na araw na umulan ng snow bago tuluyang tumigil. Dahil dito, ang maginaw na isla ay nababalot ng maputing snow. Sa kabila ng lamig, ilang lalaking nakasuot ng itim na damit ang makikitang nakatayo sa tabi ng pasukan ng isang kuweba sa isla. Ang mga lalaki ay binubuo ng mga taong may matataas na ranggo sa Soul Palace. “Malapit na siyang matapos,” sabi ni Lolo Welson sa ilang lider nang biglang umihip ang malakas na hangin na napupuno ng mga snowflake, unti-unting bumagsak sa mukha ng mga tao. Makalipas ang ilang segundo, maririnig ang malakas na dagundong nang itinulak ang mabigat na pintong bato. Nang lumingon ang lahat para tumingin, nakita nila ang isang matandang lalaki na lumabas sa kweba kasama ang isang binata. “Master! Young master! Binabati ka namin sa iyong pagbalik mula sa iyong pagsasanay!" Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng naroroon na m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser