Kabanata 1004

‘Parang may mali sa iron plaque na iyon…’ naisip ni Gerald. “Tara, Gerald. May problema ba?” tanong ni Misty dahil nagtataka siya kung bakit nakatayo pa rin si Gerald sa lugar na iyon. “…Ah, um, mauna muna kayo. Gusto kong tumingin sa paligid ng mag-isa!" nakangiting sinabi ni Gerald bago siya patuloy na tumingin kung saan umalis ang matanda. “Okay, sige! Pero tatawagan ulit kita kapag malapit nang magtanghali para sabay tayong magtanghalian!" sabi ni Misty nang mapansin niyang hindi pinapansin ng kanyang mga kaibigan si Gerald. Pagkatapos niyang pumayag, agad na sinundan ni Gerald ang matanda. Ang mga kababaihan mula sa grupo ni Misty ay agad na nagsabi ng mga masasamang salita kay Gerald pagkatapos niyang umalis. “Hmph! Bakit ginagawa mong kaibigan ang mga ganoong tao, Misty? Nakakahiya siyang makasama!" “Oo nga! Isang talunan! Mahirap maging masaya kapag nandyan siya!" “Oo! Please lang, huwag mo na siyang isama mamayang tanghalian! Ikumpara mo na lang ang suot namin

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser