Kabanata 1006

"Ano bang problema, Kaleb?" “…P-paano…?” sabi ni Kaleb habang nakatingin siya sa kanyang magkabilang kama, makikita ang kanyang pagkaulala. "Magsalita ka, Kaleb. Ano ang ibig mong sabihin na, 'paano'?" “G-Ginamit ko ang aking inner strength ko kanina nang hawakan ko siya sa pulso... pero huminto sa kalagitnaan ang inner strength ko! Paano ito nangyari?" Nanatiling tahimik si Kaleb, masyado siyang naguguluhan habang iniisip niya ang kakaibang pakiramdam na naranasan niya kanina. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Zolton habang nakatingin sa lalaking maputi ang buhok. Dahil ang kanyang ama ang nag-imbita sa misteryosong Kaleb kaya nirerespeto siya ni Zolton. "Oo... Sigurado ako na may kakaiba sa binatang iyon!" sagot ni Kaleb habang malamig na tumingin sa direksyon kung saan umalis si Gerald kanina. Si Gerald naman ay nakarating na sa tabing ilog sa hindi kalayuan. Nang masiguro niyang nag-iisa na siya, kumapit siya ng mahigpit sa iron plaque bago niya inilabad ang kanyang in

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser