Kabanata 1022

Agad na sumagot si Xareni nang marinig niya ang sinabi ni Gerald, “Ikaw!-” Pero bago pa man siya makapagsalita, tumango lang siya at tumahimik ng sandali para pakalmahin ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang segundo, ngumiti siya ngunit galit ang kanyang saloobin nang sinabi niua, "Dahil maliit ang tingin mo sa aming munting kaharian, walang magagawa ang pamilyang Lovewell kundi ibigay ang Book of Beasts sayo bukas bilang tanda ng aming pasasalamat, sir!" Tumalikod si Xareni pagkatapos niyang magsalita at lumabas ng kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto sa likuran niya, huminga siya ng malalim at tiningnan ng masama ang kwarto ni Gerald. Kinaumagahan, tinulak ni Haven ang pinto ng kwarto ni Gerald at sumigaw, "Goodmorning, master!" “Master?” sagot ni Gerald nang mapailing siya habang nakatingin sa dalagang may dalang isang tasa ng ginseng tea. Hindi siya nakakuha ng tamang pagkakataon na paalalahanan si Haven na kumatok muna bago pumasok sa ganitong oras. Ngunit kahit sa ka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser