Kabanata 1023

“Nabalitaan ko na nadakip mo na si Gerald Crawford, Mr. Lovewell. Hindi ko alam kung paano ka masusuklian ng pamilyang Moldell,” sabi ng isang matandang lalaki na maituturing na leader ng pito pang miyembro ng pamilyang Moldell habang tumatawa siya ng malakas. “Masyado kang mabait, Mr. Yaster. Kung tutuusin, matuturing na rin na isang malaking pamilya sa Logan Province ang pamilyang Lovewell at Moldell. Si Gerald ay isang outsider lang. Bakit natin pipiliin ang isang outsider na maging kaanib namin?" sagot ni Zander na may banayad na ngiti sa kanyang labi. “Wow! Siya nga talaga yun! Hindi mo alam kung gaano karaming effort ang ginawa namin para mahanap siya!" Tuwang-tuwa na sinabi ni Yaster habang malapit nang mawalan ng malay si Gerald. Si Yaster ay isang senior figure sa loob ng pamilyang Moldell sa Logan Province. Sa katunayan, ang kanyang trabaho ay panunahan ang buong pamilya sa probinsya. Makakatulong sa kanya ang pagkuha kay Gerald. Nag-iisip na siya kung paano siya gagant

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser