Kabanata 1065

Masyadong natuwa si Gerald sa kanyang bagong natuklasan kaya kaya nagsanay siya ng ilang araw upang makabisado ang lahat ng apat na techniques na ginawa ng itim na figure. Hindi niya inakala sa isang linggo na pala ang lumipas. Muli niyang inihagis ang maikling dagger at hindi nagtagal ay narinig ang isang pagsabog dahil biglang gumuho ang isang malaking bato na tinamaan nito. Habang nasa ere pa ang dagger, ginamit ni Gerald ang kanyang isip para utusan ang Dawnbreaker na bumalik sa kanyang kamay. Pagkatapos nito ay naisip si Gerald sa kanyang sarili, 'Malakas ang mga atake ng Dawnbreaker... Masasabi ko na kasing lakas ito ng isang great master! Isa lamang akong semi-great master, pero sa malamang ay makakayanan kong makalaban kay Christopher dahil alam ko na ngayon kung paano gamitin ng tama ang maikling dagger!' Sa loob ng buong linggo, sinanay rin ni Gerald ang kanyang sarili na matutunan ang tatlong iba pang mga techniques. Gayunpaman, hindi siya nag-abalang sanayin ang sar

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser