Kabanata 1066

Pagkasabi niya ito, tatalikod na sana si Gerald at aalis nang bigla niyang narinig ang sinabi ng isa sa mga babae, “Aray! Ang paa ko!” Lumingon siya at nakita niya ang na kasalukuyang nakahawak sa ankle ang babaeng sumigaw. Malamang ay nasaktan siya noong nagpumilit siyang palayain ang kanyang sarili kanina. "Okay ka lang?" sabay na tinanong ni Gerald at ng isa pang babae habang naka-squat silang dalawa. Nabigla silang dalawa dahil pareho ang kanilang reaksyon habang ang babaeng nasaktan naman ay biglang sumagot, "Masakit ang ankle ko... Parang hindi ako makakalakad!" "Hmm... Susuportahan na lang kita!" sabi ng karismatikong babae na nakasalamin. Kahit na tinutulungan siya ng kanyang kaibigan, masyadong masakit ang binti ng babae para makalakad siya nang higit sa ilang hakbang. Pinanood ni Gerald ang dalawa na huminto ng ilang beses para magpahinga at sinabi na lang niya, “...Matatagalan kayo kung gagawin niyo pa ito... Patingin nga ako!” "Sige! Pero... Hindi ba mas mabut

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser