Kabanata 1077

Binalot ng alikabok sa mukha ni Gerald kaya parehong naglakad si Meredith at Giya papunta sa kanya nang mawala na ang alikabok, bago sila sumulip din sa loob ng kahon. Sa loob, nakita nila na natatakpan ng alikabok ang isang mahaba na espada. Kahit na makapal ang alikabok, hindi iyon sapat para itago ang makinang na espada. Sa katunayan, napakakinang nito na naramdaman nilang tatlo na ang mga taong nakakita nito mula sa malayo ay kikilabutan sa kanilang mga gulugod kapag nakita nila ang ningning ng espada. "...Kahit na libu-libong taong gulang na ang espada, mukhang matalas pa rin ito!" sabi ni Meredith habang pilit niyang binubuhat ang espada. Hindi interesado si Giya sa espada kaya bumalik na lang siya para tingnan ang mga mural. “Ma-mabigat…!” Sabi ni Meredith habang patuloy niyang sinusubukang iangat ang espada. Nararamdaman niya na parang nakadikit sa ilalim ng kahon ng bato ang espada. "Susubukan ko!" sabi ni Gerald habang kinukuha niya ang espada. Gumamit siya ng kaun

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser