Kabanata 1078

Gabi na nang makalabas silang tatlo sa sinaunang balon at mataas na ang buwan sa langit. Pinangunahan ni Gerald ang dalawang babae papunta sa sira-sirang gusali. Pagdating nila doon, nakita nila na magkakasama na muli ang mga tao. Nakita nila si Propesor Yale at ang iba pang mga researchers. Huli na nang mapagtanto nila na hindi nipa mahahabol si Gerald. Bukod sa dalawang namatay, ang tanging malubhang sugatan ay si Wynn at meron siyang malubhang lagnat pagkatapos nito. Kahit na maayos ang kalagayan ng lahat ng tao, silang lahat ay pare-parehong nakakaramdam ng pagkabalisa dahil sa takot sa mga naging kaganapan ngayong gabi. Dahil nandito na si Gerald, sa wakas ay makakapagpahinga na silang lahat pagkatapos ng pinagdaanan nila ngayon. Habang nagpapahinga ang iba, nanatili namang gising si Gerald. Sinisindihan niya ang apoy at binantayan niya ang iba habang tinitiyak na paminsan-minsan ay naghahagis ng kahoy na panggatong sa apoy. Sina Meredith at Giya naman ay gising din. Nam

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.