Kabanata 1079

“Ituturing ko na ‘Oo’ ang katahimikan mo! Susubukan ko na siyang mapa-sakin mula bukas!" sabi ni Meredith. “...Fine,” malambing na sinabi ni Giya. Huminga siya ng malalim at muli niyang ipinaalala sa kanyang sarili na si Gerald ang taong mahal niya. Ano naman kung kamukha niya si Xadrian? Hindi pa rin siya si Gerald kahit na ibaliktad pa ang mundo. Kung gusto talaga ni Meredith si Xadrian, alam ni Giya na wala siyang karapatan na pigilan siya na ituloy ang bagay na magpapasaya sa kanya. ‘Hindi ka pwedeng maging selfish, Giya!’ Sinusubukan ni Giya na aliwin ang kanyang sarili. Ang dalawang babae ay hindi nakatulog ng kahit isang beses sa gabing iyon dahil abala sila sa kanilang sariling mga alalahanin. Kinaumagahan, nag-iimpake na ang lahat at naghahanda na silang umalis nang biglang lumapit si Meredith kay Gerald at sinabing, “Nauuhaw ka ba, Xadrian? May dala akong tubig kung gusto mo ito!" Nang marinig iyon, patagilid na tumingin si Gerald kay Giya at bigla niyang napans

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser