Kabanata 1128

Nakangiti si Gerald habang nakatingin kay Yume. "I-... ikaw!" sigaw ni Yume. Noong una ay namumutla siya sa sobrang takot, ngunit bigla itong naging mapula nang makita niya si Gerald. Kitang-kita na namumula siya, ngunit nararamdaman ni Gerald ang matinding lungkot at pati na rin ang kagustuhang pumatay. “Ako nga... mukhang pareho ang layunin natin sa pagpunta dito. Plano mo rin bang pumunta sa palasyo ng hari ng karagatan?" tanong ni Gerald nang magulat siya sa bigla nitong tili kanina. “Hin... hindi ko alam ang sinasabi mo! Huwag mo akong kausapin!" sagot ni Yume bago siya tumayo at mabilis na lumingon sa kabilang direksyon habang inaalala ang mga sinabi ni Master Ghost tungkol sa kapalaran ng kanyang kasal... “Mukhang nakilala mo na ang taong mamahalin mo, Miss Gunter! Sa nakikita ko, parang noong kailan lang din kayong nagkatagpo!" sabi ni Ghost noong nasa simbahan pa si Yume kanina. "Ang taong magkakagusto sa akin...? Sino kaya iyon? Hindi kaya... hindi kaya siya ang t

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser