Kabanata 1129

Dahil sa kanyang matalas na pang-amoy, na-detect ni Gerald ang amoy ng nakakalason na gas na dahan-dahang binabalot ang minahan. Alam ni Gerald na ang direktang paglanghap ng kahit kaunti ng gas ay sapat na para madaling masira ang internal organs ng mga tao! Tama ang kanyang kaalaman nang biglang nahilo ng husto si Yume pagkatapos niyang maglakad ng kaunti. Mabilis na tumakbo si Gerald para alalayan siya nang makita niyang nanghihina na ito. Sinimulan agad ni Gerald ang pag-seal ng ilan sa mga vital energy path ng kanyang katawan na dumaloy sa kanyang vital organs. “Yu-yung dibdib ko… Hindi ako makahinga…” nanghihinang sinabi ni Yume habang namumutla ang kanyang mukha. “Mabuti na lang at hindi mo nalanghap ang gas na iyon... Dapat alam mo na ang hangin sa paligid ay nakakalason... Parang may taong sinadya na naglalabas ng poison gas dito! Gawin mo ang makakaya mo para hindi muna magsalita ngayon at pigilan mo ang hininga mo,” agad na pinaliwanag ni Gerald. Pagkatapos niyang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.