Kabanata 1153

Natulala sina Chester at Yume at nalaglag ang kanilang mga panga nang makita nilang tumalon si Gerald patungo sa kabilang barko! Sa sandaling dumampi ang paa ni Gerald sa ibabaw ng kahoy na barko, gumawa ito ng malaking alon habang ang barko ay umaalon pataas at pababa dahil sa impact ng pagbagsak ni Gerald! Makalipas ang ilang sandali ay bumagal ang mga alon at sinamantala ni Gerald ang pagkakataong iyon para tumingin sa loob ng barko. Sa nakikita niya, tila ito ay isang barko na katamtaman lang ang laki at kaya nitong tumanggap ng halos forty hanggang fifty katao. Mukhang medyo matanda na din ito. Pagpasok sa cabin, may luma at punit na kurtina na nakasabit sa labas ng mga bintana ng cabin. Dahil dito, nanatiling madilim ang loob ng cabin kahit na medyo maaraw sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ni Gerald na pakiramdaman ang kanyang paligid. Ang puwersa na naramdaman niya sa paligid ng barko kanina ay nawala na ngayon... at naramdaman niya na ito ay kakaiba. D

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser