Kabanata 1154

Sumigaw siya sa pagkamangha at agad na tumingin si Gerald sa matandang babae at naghahanda siyang maglunsad ng atake. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit, biglang naramdaman ni Gerald na nanghina ang mga paa niya nang makaramdam siya ng pagkahilo. 'Ano? Paano ito nangyari?! Matagal na akong immune sa lahat ng lason!’ naisip ni Gerald habang dahan-dahan siyang lumuhod na ang kanyang isang tuhod ay nasa sahig, lalong tumitindi ang kanyang pagkahilo. Nang makita iyon, masama ang ngiti ng matandang babae habang dahan-dahan itong nagsimulang naglakad palapit sa kanya habang sinasabi, "Iba ang pangangatawan mo kumpara sa mga ordinaryong tao... pero dapat alam mong iba ang mga Dead Annies na ito! Sabihin na lang natin na kaya nilang labanan ang tulad mo!" Nararamdaman ni Gerald na malapit na siyang mawalan ng malay kung hindi siya makakalaban ng mabilis, kaya inilagay ni Gerald ang lahat ng kanyang natitirang focus sa paggamit ng kanyang banal na pag-iisip para tawagin ang, 'Dawnbr

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser