Kabanata 1157

"Ano yan…?" curious na tinanong ni Chester habang pinagmamasdan si Gerald na maingat na naglabas ng isang square wooden box mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ni Wagner ang box kay Gerald matapos itong ibigay ng matandang pulubi sa kanyang mga ninuno eight hundred years ago. Sinabi ni Wagner kay Gerald na hindi lamang inaasahan ng matandang pulubi na pupunta si Gerald sa hari ng palasyo ng karagatan pagkaraan ng ilang century, pero tama rin ang kanyang hula na darating ang panahon na magpapakita si Gerald kaya naman sinabihan niya ang mga descendant ni Wagner na panghawakan ang kahon hanggang sa tuluyang magpakita si Gerald! Posible kaya na alam ng matandang lalaki ang mangyayari sa loob ng sampung libong taon? Nahulaan ba talaga ng matanda na mahahanap ni Gerald ang eternal coffin at ihahatid ang babaeng nakaputi para sa wakas ay makasama niya ang diyos? Hindi kaya... ang matandang pulubi na iyon mula sa ten thousand years ago na ang nakalipas ay ang parehong tao mula sa nakalipas

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.